fbpx

国际采耳创业精修班

采耳课程简介

唔少人都想學一技旁身,但係熱門技能又好大競爭。近年,採耳行業開始興起,有好大發展潛力,所以我地為大家開辦咗國際採耳創業課程。採耳課程內容非常全面,除咗會教授採耳技巧之外,仲會教埋大家點樣經營採耳生意,啱曬有意創業嘅朋友,保證大家完成採耳課程後有所得著!學員們仲會有一套專業採耳師開業工具套裝帶返屋企。

[完成採耳課程並考試合格可獲 ]

 1. IICT国际注册人才库协会《国际专业采耳师证书》
 2. 台湾IBEE协会《国际专业采耳师证书》

[獲發IICT證書同時可以免重複考核額外付費申請以下證書 ]

 1. IICE國際認證教育機構證書
 2. 中国中商美协CASME证书
 3. 韓國GPF國際專業藝術家聯合會證書
 4. ISO17024 專業技能耳部清潔護理證書
 5. 馬來西亞ACPF協會專業證書

采耳课程基本资料

采耳课程课堂图片

采耳课程内容

 1. 采耳历史理论
 2. 采耳创业就业市场分析,策略分享
 3. 耳朵构造,耳穴及耳疗理论
 4. 采耳禁忌及耳朵问题处理
 5. 专业采耳硬件设定方案
 6. 采耳专业工具讲解
 7. 頭部耳週香薰按摩手法
 8. 浴耳洗耳操作技巧
 9. 專業精準無痛採耳流程操作技巧
 10. 音叉放鬆技巧
 11. 羽毛舒緩護耳使用技巧
 12. 香薰耳燭無痛去濕技巧
 13. 刺激耳穴手法
 14. 雲刀減壓技巧

采耳课程日期

開課日期:5月23日 逢星期四  共4節課堂  (每節課堂3小時,其中1節課為考試)

上課日期:5月23,30  6月6,13   (7:00pm- 10:00pm) 

考試日期:6月13   (7:00pm- 10:00pm )        

采耳课程费用及要求

學費:原價$8800

早鳥優惠:$5800(上課前星期報名可享早鳥優惠)

二人同行優惠: 兩位或以上學員同時報讀此課程,每位學費再減$1000

报名额外包含:

 • 送一套开业工具
 • 完整理論筆記
 • 一年內循環課程免費複課及技術支援
 • 完成課程並考試合格,可獲頒發IICT國際註冊人才庫協會證書 及 台灣IBEE協會證書

立即报名

开课前两星期前报名可享早鸟优惠

備註:當您遞交了資料以後,學院的同事將會在一個工作天內聯繫您完成報名的程序及支付費用。